Privacybeleid

Wanneer u gebruik maakt van mindformoney.nl, vertrouwt u ons met uw gegevens. Dit Privacybeleid is bedoeld om u inzicht te geven in de gegevens die we zelf of via diensten derden verzamelen, waarom we deze gegevens verzamelen en wat we hiermee doen. Dit is belangrijk en we hopen dat u de tijd wilt nemen om het beleid zorgvuldig te lezen. Vergeet ook niet dat er opties voor het beheren van uw gegevens en het waarborgen van uw privacy en beveiliging beschikbaar zijn via uw eigen Google Account.

Privacybeleid

Laatst aangepast: 8 augustus 2015

U kunt mindformoney.nl op verschillende manieren gebruiken: om informatie te zoeken, uw reacties on-line te plaatsen of via email aan ons te versturen, u te abonneren op een nieuwsbrief en/of (gratis dan wel betaalde) producten aan te schaffen. Daarnaast kunt u kiezen om te klikken op advertenties die via Google Adsense op onze webpagina’s vertoond worden.

Wanneer u mindformoney.nl bezoekt wordt uw bezoek anoniem gevolgd via Google Analytics. Deze monitoring heeft ten doel mindformoney.nl nog beter te maken, zodat u bij toekomstig bezoek nog relevantere content en producten/diensten zult aantreffen.  We willen dat u bij het gebruik van mindformoney.nl duidelijk is hoe we uw gegevens gebruiken en op welke manieren u uw privacy kunt beschermen.

Uw privacy is belangrijk voor mindformoney.nl. Daarom vragen we u (ongeacht of u een nieuwe of bestaande gebruiker van  mindformoney.nl bent) de tijd te nemen ons privacybeleid door te nemen. Als u vragen heeft, kunt u contact met ons opnemen.

Gegevens die we verzamelen via Google

Via diensten van Google worden van u gegevens verzameld om betere services te kunnen leveren aan al onze gebruikers, van het vaststellen van basisinformatie, zoals uw lokatie, browsertype, de datum en tijd van uw bezoek, de verwijzende URL en de taal die u spreekt tot meer complexe dingen, zoals hoe u mindformoney.nl heeft gevonden of gebruikt en welke advertenties u het nuttigst vindt.

Details omtrent de privacy policy die Google hierbij hanteert kunt u hier inzien. Op deze weblocatie vind u ook informatie over andere gegevens die Google mogelijk van u registreert en koppelt, en welke zij met partners zoals mindformoney.nl deelt.

Cookies en vergelijkbare technologieën

Via Google gebruikt mindformoney.nl verschillende technologieën om gegevens te verzamelen en op te slaan, waaronder mogelijk het gebruik van cookies of vergelijkbare technologieën om uw browser of apparaat te identificeren. Google gebruikt deze technologieën om gegevens te verzamelen en op te slaan ten behoeve van advertentieservices op mindformoney.nl en/of Google-functies die op andere sites kunnen worden weergegeven.

Overige gegevens

Als u op mindformoney.nl een reactie plaatst of een contact formulier invult, worden uw IP adres, uw naam en uw email-adres geregistreerd. Optioneel wordt ook een eventueel door u opgegeven URL bij uw reactie vastgelegd. Uitsluitend de door u opgegeven naam wordt openbaar weergegeven bij uw reactie op een blog artikel of pagina. Uw reactie via een contact formulier zal nooit op mindformoney.nl gepubliceerd worden.

De bij uw reactie vastgelegde gegevens worden nooit met andere partijen gedeeld en dienen uitsluitend ter identificatie van de respondent. Indien de afhandeling van uw reactie dit noodzakelijk maakt kan mindformoney.nl eventueel per email contact met u leggen (via het opgegeven email adres), maar dit uitsluitend terzake van uw reactie.

Als u zich inschrijft voor een nieuwsbrief of een product aanschaft op mindformoney.nl worden er voor de transactie noodzakelijke gegevens van u geregistreerd. Wij maken hiervoor gebruik van de diensten van partners die uw privacy waarborgen. Voor details wordt u verwezen naar het privacy beleid van AWEBER (voor nieuwsbrieven) en PAYPAL (voor aankopen).

Hoe gebruiken we uw gegevens?

We gebruiken de gegevens die we uit uw gebruik van mindformoney.nl verzamelen om onze producten en diensten te leveren, te onderhouden, te beveiligen en te verbeteren, om nieuwe producten en diensten te ontwikkelen en om mindformoney.nl en onze gebruikers te beschermen. Daarnaast gebruikt Google deze gegevens ook om via mindformoney.nl gepersonaliseerde inhoud aan u te leveren, zoals relevantere advertenties.

Uw keuzemogelijkheden

Mensen maken zich op verschillende manieren zorgen over hun privacy. Het is ons doel duidelijk te zijn over de gegevens die we verzamelen, zodat u weloverwogen beslissingen kunt nemen over hoe uw gegevens worden gebruikt. U kunt bijvoorbeeld via uw Google account uw voorkeuren beheren voor de Google-advertenties die u te zien krijgt op, zoals welke categorieën u mogelijk interesseren. U kunt zich hier ook afmelden voor bepaalde advertentieservices van Google.

U kunt ook instellen dat uw browser alle cookies blokkeert, waaronder cookies die zijn gekoppeld aan mindformoney.nl, of aangeeft wanneer wij of Google een cookie plaatsen. Het is echter belangrijk te onthouden dat sommige functies van mindformoney.nl niet correct functioneren als uw cookies zijn uitgeschakeld.

Het niet mogelijk om voorkeuren voor cookies te beheren via mindformoney.nl zelf. Uitsluitend het gedrag van de diensten van Google die van toepassing zijn op alle websites die u bezoekt kan via Google worden beheerd. Eventuele cookies die door mindformoney.nl zelf geplaatst worden zijn noodzakelijk voor het functioneren van onze site en kunnen niet uitgeschakeld worden. Als dit voor u niet voldoende mogelijkheden biedt dient u geen gebruik te maken van mindformoney.nl.

Gegevens die u deelt

Via veel mindformoney.nl kunt u gegevens met anderen delen. Vergeet niet dat wanneer u gegevens openbaar deelt, deze kunnen worden geïndexeerd door zoekmachines, waaronder Google. Het door u delen van informatie valt buiten de invloedsfeer van mindformoney.nl en van dit privacy beleid

Gegevens die wij delen

We delen persoonlijke gegevens niet met bedrijven, organisaties en individuen buiten mindformoney.nl, behalve in een van de volgende omstandigheden:

Met uw toestemming

We delen persoonlijke gegevens met bedrijven, organisaties of individuen buiten mindformoney.nl wanneer u ons toestemming heeft gegeven dit te doen. We hebben altijd uitdrukkelijk toestemming nodig voor het delen van persoonlijke gegevens.

Voor externe verwerking

We leveren persoonlijke gegevens aan onze partners (AWEBER, PAYPAL) of andere vertrouwde bedrijven of individuen zodat ze de gegevens voor ons kunnen verwerken, op basis van onze instructies.

Om juridische redenen

We delen persoonlijke gegevens met bedrijven, organisaties of individuen buiten mindformoney.nl als we te goeder trouw van mening zijn dat toegang, gebruik, behoud of openbaarmaking van de gegevens redelijkerwijs nodig is om:

  • Te voldoen aan van toepassing zijnde wet- en regelgeving, wettelijke procedures of verzoeken van overheidsinstanties.
  • Fraude en technische of beveiligingsproblemen te detecteren, te voorkomen of anderszins aan te pakken.
  • De rechten, eigendom of veiligheid van mindformoney.nl, onze gebruikers of het publiek te beschermen, zoals vereist of toegestaan volgens de wet.

We kunnen verzamelde niet-persoonlijke gegevens openbaar delen en met onze partners, zoals uitgevers, adverteerders of aangesloten sites. We kunnen gegevens bijvoorbeeld openbaar delen om trends te laten zien met betrekking tot het algemene gebruik van mindformoney.nl.

Als mindformoney.nl betrokken is bij een fusie, overname of verkoop van activa, blijven we de vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens waarborgen en stellen we de betreffende gebruikers op de hoogte voordat persoonlijke gegevens worden overgedragen of onderworpen aan een ander privacybeleid.

Wijzigingen

Ons Privacybeleid kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. We zullen alle wijzigingen van het Privacybeleid op deze pagina aangeven en, als de wijzigingen aanzienlijk zijn, zullen we zorgen voor een meer opvallende kennisgeving (inclusief, voor bepaalde services, kennisgevingen via e-mail over de wijzigingen van het Privacybeleid).